Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Przeżywamy kolejną niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Z odwagą kroczmy drogą wielkopostnego nawrócenia i trwajmy wiernie przy Chrystusie.

Zachęcam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pokutnych.

DROGA KRZYŻOWA – w piątek o godz. 16.30 i w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.

GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00

ADORACJA – w każdy czwartek o godz. 19.00

W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek – św. Jan Boży, Portugalczyk, założyciel zakonu bonifratrów, jedna z czołowych postaci religijnych XVI-wiecznej Hiszpanii, gdzie żył i pracował.
we wtorek – św. Franciszka Rzymianka, włoska mistyczka żyjąca na przełomie XIV i XV wieku.
– św. Dominika Savio, żył w XIX wieku w Turynie, odznaczał się dojrzałym życiem religijnym i nabożeństwem do Matki Najświętszej. Przeżył tylko 15 lat, jest patronem ministrantów.

Jutro Dzień Kobiet. Oprócz tradycyjnych życzeń i kwiatów pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich kobietach.Kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, Kościele i rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu przez wstawiennictwo Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem kobiety.

W sobotę ósma rocznica wyboru papieża Franciszka. Polecajmy Panu Bogu Ojca Świętego i jego służbę Kościołowi.

Bóg zapłać za ofiary złożone na Fundusz wynagradzania organisty i kościelnego. Na tacy i w kilkunastu kopertach było 7954 zł.

Jak już wiecie, w tych dniach doszło do kradzieży z włamaniem na plebanii. Toczy się postępowanie w tej sprawie. W tym trudnym czasie proszę was o modlitwę.

Bóg zapłać roli Żegleniowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Folwarskowej.

Ks. Władysław Zarębczan

Przeżywamy kolejną niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

Jak co roku w II niedzielę Wielkiego Postu pamiętamy o misjonarzach i misjonarkach, którzy w 99 krajach misyjnych głoszą Ewangelię i dają świadectwo Bogu poprzez dzieła miłości bliźniego. Modlitwą, postem, wyrzeczeniami i ofiarą wspieramy apostołów miłości.

Zachęcam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pokutnych.

DROGA KRZYŻOWA – w piątek o godz. 16.30 i w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.

GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00

ADORACJA – w każdy czwartek o godz. 19.00

W tym tygodniu patronuje nam:
w czwartek – św. Kazimierz, królewicz z Rodu Jagiellonów, patron Polski i Litwy.

W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź każdego dnia pół godziny przed Mszą św., zaś w piątek od godz. 15.00 do 16.30.

W piątek, 5 marca, począwszy od godz. 9.00, udam się z posługą sakramentalną do chorych.
W pierwszą sobotę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych. O przewodniczenie modlitwie różańcowej o godz. 16.30 proszę Różę św. Faustyny Kowalskiej.

Bóg zapłać roli Swałtkowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Żegleniowej.

Ks. Władysław Zarębczan

W Wielkim Poście postarajmy się znaleźć czas na zakorzenione w polskiej tradycji i pobożności nabożeństwa wielkopostne, które są wyrazem naszej woli przemiany serca w tym szczególnym okresie. Bierzmy udział w drodze krzyżowej, Gorzkich Żalach, adoracji Najświętszego Sakramentu, a także w rekolekcjach parafialnych.
Ci, którzy nie mogą być obecni w kościele, mogą skorzystać z transmisji mszy św. i nabożeństw w środkach społecznego przekazu oraz w mediach społecznościowych.
Ważnym wyrazem naszego zaangażowania wielkopostnego są uczynki miłosierdzia. Bez nich nawrócenie naszego serca i sens Wielkiego Postu nie byłby pełny. Pamietajmy w sposób szczególny o chorych i samotnych, wyciągając do nich pomocną dłoń.

DROGA KRZYŻOWA – w piątek o godz. 16.30 i w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.

GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00.

ADORACJA – w każdy czwartek o godz. 19.00.

Obowiązek spowiedzi i Komunii Świętej związany z przykazaniem kościelnym można wypełnić od Środy Popielcowej do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (w tym roku 30 maja).

Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek – święto Katedry św. Piotra, apostoła,
wtorek – św. Polikarpa, biskupa i męczennika, ucznia św. Jana apostoła.

W związku ze zmianą systemu wynagradzania pana organisty i pana kościelnego, decyzją Rady Parafialnej powołujemy specjalny Fundusz dla nich, z którego wypłacane będzie ich comiesięczne wynagrodzenie. Proponujemy by środki na ten cel były zbierane przynajmniej przez dwie niedziele w roku. Pierwsza tego rodzaju składka będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę, 28 lutego.

Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne. Na tacy i w 38 kopertach było 8733 zł i 50 gr. Dzięki temu udało się uregulować część kolejnej zaległości.

Bóg zapłać roli Gwiżdżowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Swałtkowej.

Wszystkim modlącym się w naszym kościele
życzę owocnego przeżycia Wielkiego Postu.
Pamiętajmy o słowach papieża Franciszka:
„Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości”.

Ks. Władysław Zarębczan

Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości. Wspominamy też św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili miłości z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.

W tym tygodniu, 17 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 7:00 i 17:00. Uczestnicząc w obrzędzie posypania głów popiołem, uznajemy, że jesteśmy grzesznikami, błagamy o Boże przebaczenie i wyrażamy szczere pragnienie nawrócenia. Wielki Post ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy (nie spożywamy pokarmów mięsnych) i ilościowy (spożywamy jeden posiłek do syta i dwa lekkie posiłki). Post ścisły obowiązuje wiernych od 18 – 60 roku życia tylko w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych.
Trzeba też pamietać, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 16:30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o po Mszy św. o godz. 16:00 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

Bóg zapłać roli Tatarkowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Gwiżdżowej.

Wszystkim życzę odważnego przejścia drogami Wielkiego Postu.
Chrystus niosący krzyż idzie z nami.
Stawić czoło złu razem z Chrystusem – to istota Wielkiego Postu

Ks. Władysław Zarębczan

Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek – św. Józefiny Bakhity, pochodziła z Sudanu, poznała trwogę licznych porwań i 10 lat niewolnictwa. Od najmłodszych lat sprzedawano ją różnym właścicielom. Od handlarzy arabskich odkupił ją konsul włoski i zwrócił jej wolność. We Włoszech wstąpiła do zakonu sióstr kanossianek.
środa – św. Scholastyki, bliźniaczej siostry św. Benedykta,
czwartek – NMP z Lourdes. Objawienia z Lourdes upamiętnia pieśń „Po górach dolinach”. Czternastoletniej Bernadecie objawiła się w 1858 r. Matka Boża i powiedziała, że jest Niepokalanie Poczęta.

W czwartek Światowy Dzień Chorego. Mamy szczególną okazję do pogłębienia wrażliwości i czynnego działania wobec cierpiących, chorych i osamotnionych. Pamiętajmy „lekarz leczy, Bóg uzdrawia”.

„Wójt Gminy Jordanów informuje, że prowadzi inwentaryzację źródeł ogrzewania
i instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jordanów. Upoważnieni ankieterzy gminni będą się kontaktować osobiście i telefonicznie w sprawie przekazania niezbędnych informacji w celu sporządzenia ankiety dla każdego budynku. Więcej informacji na temat inwentaryzacji źródeł ciepła zamieszczono na stronie internetowej gminy Jordanów”.

Jeszcze ogloszenie pani sołtys: “Podatki będzie przyjmować w bibliotece od 8 lutego do 15 marca. Od poniedziałku do piątku od 16.30 do 19.00, a w soboty od 10.00 do 15.00”.

Jeszcze raz dziękuję za ofiary złożone na cele inwestycyjne w poprzednim miesiącu. Dzięki Waszej ofiarności spłacamy kolejne zaległości. Przypominam, że następna składka inwestycyjna będzie w przyszłą niedzielę, 14 lutego.

Bóg zapłać roli Kowalowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Tatarkowej.

Ks. Władysław Zarębczan

Dziś przypada 68. Światowy Dzień Trędowatych. Choroba trądu dotyka mieszkańców najuboższych miejsc na ziemi. Od blisko 40 lat ta groźna choroba zakaźna jest uleczalna.

Kalendarz liturgiczny:
wtorek – święto Ofiarowania Pańskiego. Święto to kończy tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych kościołach i rodzinach.
Kościół w tym dniu obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą w sposób szczególny obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.
Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 7.30 i 17.00.
Poświęcenie gromnic na każdej Mszy Świętej.
środa – św. Błażeja, biskupa. Czcimy Go jako patrona od chorób gardła.
– św. Oskara, biskupa. Wytrwale pracował nad ewangelizacją Danii i Szwecji w IX wieku.
piątek – św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Żyła na Sycylii w III wieku. Jest patronką pielęgniarek i kobiet karmiących.
sobota – św. Doroty, dziewicy i męczennicy. Ścięta mieczem za panowania cesarza Dioklecjana (ok. 300). Jest patronką położnic.
– świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. Japońscy katolicy ukrzyżowani w Nagasaki w XVI w.

W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź każdego dnia pół godziny przed Mszą św., zaś w piątek od godz. 15.30 do 17.00.
W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 19.00. Ofiarujemy ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
W piątek, 5 grudnia, począwszy od godz. 9.00, udam się z posługą sakramentalną do chorych.
W pierwszą sobotę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych. O przewodniczenie modlitwie różańcowej o godz. 16.30 proszę Różę MB Nieustającej Pomocy.

Zakończyłem duszpasterskie odwiedziny kolędowe rodzin naszej parafii. Niech one przyniosą błogosławione owoce. Pragnę wam bardzo gorąco podziękować za waszą życzliwość, za wszystkie spotkania i rozmowy, za szeroko otwarte drzwi i serca. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane przy tej okazji. Za wszystkie rodziny odwiedzone w ramach kolędy odprawię Mszę Świętą w przyszłą niedzielę o godz. 15.00.

Bóg zapłać roli Gorzutkowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Kowalowej.

Pamiętajmy, że Chrystus nieustannie oświeca
zawiłe i ciemne drogi naszego życia.
Po drogach wiary dobrze jest kroczyć z Chrystusową Matką.

Ks. Władysław Zarębczan

Dzisiejszą niedzielę – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane w słowach Pisma Świętego, które czytamy w czasie liturgii w kościele, a także w domach podczas modlitwy indywidualnej i rodzinnej. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny i z radością wysławiali Boga, który do nas mówi.

Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek – święto nawrócenia św. Pawła – apostoła narodów. Dokonało się ono około 35 roku u bram Damaszku. Został on następnie ochrzczony i służył Chrystusowi aż do męczeńskiej śmierci.
wtorek – świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, uczniów św. Pawła.
czwartek – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła, wybitnego uczonego filozofa i teologa z XIII wieku, patrona uniwersytetów i szkół katolickich.
niedziela – św. Jana Bosko, kapłana, wychowawcy młodzieży, założyciela Zgromadzeń księży Salezjanów i Sióstr Salezjanek.

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie. Program kolędy jest podawany na stronie internetowej parafii. Plan kolędy może ulec zmianie ze względu na wydarzenia losowe. Bardzo proszę o samochód po księdza w środę i czwartek. Będę czekał w środę o 8.30 i w czwartek o 10.00.

Porządek kolędy:
poniedziałek – Kowalowa i Gorzutkowa
środa – Kasperkowa i Szewcowa
czwartek – (od. godz. 10) – Pasiowa, Karczmarzowa, Surówka, Tłukowa i Piecygrochowa.

W tym tygodniu, aż do czwartku włącznie nie będzie Mszy św. po południu. Eucharystia będzie sprawowana o godz. 7.00 rano. Natomiast w piątek i sobotę Msza św. będzie o godz. 17.00.

Bóg zapłać rolom Szewcowa i Kasperkowa za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Gorzutkowej.

Wszystkim modlącym się w naszym kościele życzę, aby Słowo Boże karmiło nas, umacniało wewnętrznie i czyniło zdolnymi do świadectwa chrześcijańskiego życia.

Ks. Władysław Zarębczan

Przed nami Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Do wołania Kościoła o jedność chrześcijan włączmy także nasze osobiste modlitwy. Będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu. Mottem tegorocznego tygodnia są słowa: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc ” (por. J 15,5-9).

Kalendarz liturgiczny:
wtorek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, (Siostry Sercanki).
środa – św. Fabiana, papieża i męczennika z III wieku.
           – św. Sebastiana, męczennika z III wieku, jest patronem żołnierzy.
czwartek – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy jako kilkunastoletnia dziewczynka poniosła śmierć na początku IV wieku.
piątek – św. Wincentego Pallottiego, apostoła Rzymu, założyciela Sowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni i siostry pallotynki).
niedziela – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Koscioła.

W czwartek Dzień Babci a w piątek Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie serdeczna pamięć i modlitwa.

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie. Program kolędy jest podawany na stronie internetowej parafii. Plan kolędy może ulec zmianie ze względu na wydarzenia losowe. Bardzo proszę o samochód po księdza na każdej trasie kolędowej. Będę czekał o 8.30.
Porządek kolędy:
poniedziałek – Jakubowa i Burmistrzowa
wtorek – Folwarskowa i Swałtkowa
środa (wyjątkowo od godz. 15) – Gwiżdżowa (do Państwa Kołodziejów)
czwartek – Żegleniowa i cd. Gwiżdżowej
piątek – Tatarkowa
sobota – Halkowa i Kowalowa
Także w bieżącym tygodniu nie będzie Mszy św. po południu. Wszystkie będą sprawowane o godz. 7.00 rano.

Urząd Gminy w Jordanowie informuje, że wywóz śmieci w Naprawie w tym tygodniu będzie w środę i czwartek.

Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne. Na tacy i w 42 kopertach było 9608 zł i 50 gr. Dzięki temu udało się uregulować dwie kolejne zaległości.

Bóg zapłać rolom Karczmarzowa i Pasiowa za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy rolom: Szewcowa i Kasperkowa.

Ks. Władysław Zarębczan

Wspominając dzisiaj chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który uczynił nas dziećmi Boga i Kościoła. Warto zatem, aby ta niedziela stała się okazją do wyrażenia wdzięczności za to, że w Kościele Bóg uczynił nas swoimi synami i córkami w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy także w modlitwach o naszych rodzicach, chrzestnych i wszystkich tych, którzy mieli wpływ na przekazywanie nam wiary.

Dzisiejsza niedziela kończy okres Bożego Narodzenia. W roku liturgicznym rozpoczyna się okres zwykły. W naszej polskiej tradycji kolędujemy do 2 lutego, kiedy to przypadnie święto Ofiarowania Pańskiego, pozostające w bezpośredniej łączności z wydarzeniem Bożego Narodzenia.

W czwartek, 14 stycznia w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Niech odwiedziny kapłana w naszym domu staną się okazją do dania świadectwa naszej wiary, jak też do braterskiego spotkania całej rodziny ze swoim duszpasterzem. Program kolędy będzie podawany na stronie internetowej parafii. Plan kolędy może ulec zmianie ze względu na wydarzenia losowe. Bardzo proszę o samochód po księdza na każdej trasie kolędowej. Będę czekał o 8.45.

Porządek kolędy:
czwartek – Mały Luboń, Syberia, Brzeźniowa i Maślakowa
piątek – Dział i Wawrzyńcowa
sobota – Mirkowa i Czubinowa

Ze względu na konieczność przeprowadzenia badań oraz kolędę, w tym tygodniu nie będzie Mszy św. po południu. Wszystkie będą sprawowane o godz. 7.00 rano.

Bóg zapłać rolom Tłukowa, Piecygrochowa i Surówka za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy rolom: Zagrody, Karczmarzowa i Pasiowa.


Błogosławionej niedzieli!

Ks. Władysław Zarębczan

W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi, aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni.
W środę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”.
W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Składka ze Mszy św. jest przeznaczona na potrzeby misji.  
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
Jeszcze raz dziękuję za ofiary złożone na cele inwestycyjne od czerwca do grudnia ubiegłego roku. Ofiarowaliście 52.540 zł. Dzięki temu udało się uregulować jedną trzecią zaległości związanych z podjętymi wcześniej inwestycjami. Kolejna składka na ten cel będzie w następną niedzielę, 10 stycznia br. Nadal liczę na Waszą wyrozumiałość i na Waszą pomoc.

Bóg zapłać roli Maślakowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy rolom: Tłukowa, Piecygrochowa i Surówka.
„Wójt Gminy Jordanów informuje, że w dniu 7 stycznia odbędzie się pierwsza zbiórka odpadów komunalnych, nowe harmonogramy dostępne są na stronie internetowej gminy. Dodatkowo nowe deklaracje oraz harmonogramy zbiórki zostaną dostarczone pocztą.”

Wszystkim parafianom życzę wiary, która odmienia nasze serca, nadziei, że jutro będzie lepsze, miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu. I zdrowia, którego tak wszyscy potrzebujemy. Szczęśliwego Nowego Roku 2021!

Ks. Władysław Zarębczan

Dzisiejsza niedziela jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu. Życie ukryte Jezusa, Maryi i Józefa, mimo że niewyróżniające się niczym szczególnym na zewnątrz, budziło zachwyt Nieba. Niech taka postawa Nazaretańskiej Rodziny zachęca nas do troski o świętość naszych rodzin, gdyż są one kościołem domowym.

Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek – Świętych Młodzianków, niewinnych dzieci z Betlejem zamordowanych z rozkazu Heroda obawiającego się o swoją władzę.
czwartek – św. Sylwestra, papieża.
Jest to ostatni dzień roku kalendarzowego 2020. Z tej racji zostanie odprawione Msza św. i nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne o godz.17.00. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian.
Piątek – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 54. Światowy Dzień Pokoju i Pierwszy Piątek miesiąca.
Sobota – wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
W pierwszą sobotę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych. O przewodniczenie modlitwie różańcowej o godz. 16.30 proszę Różę św. Jana Pawła II.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju w tym roku nie będzie kolędy w tradycyjny sposób. Pojdę tylko do rodzin, które tego sobie życzą. Bardzo proszę każdą z ról o przygotowanie listy tych rodzin, które oczekują księdza z wizytą duszpasterską. Proszę to zrobić do 6 stycznia. Kto się czuje zagrożony lub odbywa przymusową kwarantannę może księdza zaprosić w innym dogodniejszym terminie.

Serdeczne Bóg zapłać rolom Syberia i Brzeźniowa za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Maślakowej.

Chciałbym też gorąco podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości bożonarodzeniowych w naszym kościele. Bóg zapłac Państwu Danucie i Piotrowi Bielakom za dostarczenie choinek, pani Marzenie Dziwisz za udekorowanie ołtarza i szopki, orkiestrze dętej za piękne granie, a nade wszystko “Małej Armii od Dzieciątka Jezus”, która grała i śpiewała nam na Pasterce i na św. Szczepana.

Na ostatnie dni kończącego się Roku
wszystkim parafianom życzę obfitości Bożej łaski.
Pamiętajmy: czas ucieka, wieczność czeka.

Ks. Władysław Zarębczan

Parafia Rzymskokatolicka św. Faustyny Kowalskiej w Naprawie