Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Święto Miłosierdzia Bożego, które dzisiaj przeżywamy jest nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał z tym Świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią Świętą przyjętą w tym dniu – jest to obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”. „Pragnę – powiedział Jezus do Siostry Faustyny – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

Przed nami 77 Tydzień Miłosierdzia. Miłosierdzie ma być stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrznym wyrazem naszej wiary.

W środę Święto Chrztu Polski. Jest ono dniem narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców. Chrzest miał kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego kraju. Nie da się rozłączyć przyjęcia chrztu i początków państwowości polskiej. 14 kwietnia wybrano ze względu na fakt, że właśnie tę datę wskazuje większość historyków jako dzień przyjęcia przez księcia Mieszka I chrześcijaństwa.

W najbliższy czwartek, 15 kwietnia o godz. 16.00 zapraszam do Sali parafialnej rodziców dzieci, które w maju przystąpią do I Komunii Świętej.

Natomiast w sobotę, 17 kwietnia, o godz. 18.30, zapraszam na spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania.

Jeszcze raz dziękuję za ofiary złożone na cele inwestycyjne w poprzednim miesiącu.  Dzięki Waszej ofiarności udało się już uregulować sporo zaległości.  Przypominam, że kolejna składka na ten cel będzie w następną niedzielę, 18 kwietnia br.

Bóg zapłać roli Mirkowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o przygotowanie świątyni powierzamy rolom Dział i Wawrzyńcowa.

W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy:  „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje tak jak życiodajnej wody. Niech w nas i przez nas sławi się w świecie Miłosierdzie Boże!

Ks. Władysław Zarębczan

Niech Zmartwychwstanie Jezusa uwolni nas od lęku i uzdolni do świadczenia o Jego miłości. Niech spotkanie z Nim pozwoli poznać Go na nowo i napełni nas pokojem. Modlę się o to, aby radość wielkanocna pokonała każdy smutek i ból, a także o to, aby Zmartwychwstały otworzył oczy każdemu z nas na te wartości, które nie przeminą. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w Rodzinach naszej Parafii. Pozdrawiam serdecznie Parafian, którzy nie mogli przyjechać na Wielkanoc do domów rodzinnych z odległych stron Europy; pamiętam o nich w modlitwie.

Pragnę podziękować wszystkim którzy przyczynili się do uroczystej oprawy Wielkiego Tygodnia i dnia dzisiejszego: parafianom za liczny udział w nabożeństwach i w adoracjach; tym którzy zadbali o Ciemnicę i Grób Pański: ks. Leszkowi, p. Organiście, p. Kościelnemu, orkiestrze strażackiej, kapeli góralskiej, kole gospodyń, strażakom za wartę przy Bożym Grobie, kobietom i mężczyznom. Dziękuje p. Katechetce, młodzieży, scholi, ministrantom i lektorom za posługę przy Ołtarzu. Osobne podziękowanie kieruje do panów, którzy w Niedzielę Palmową i w Wielki Czwartek służyli za apostołów. Podziękowanie składam rówwnież tym, którzy podzielili się święconym z ludźmi biednymi i potrzebującymi. Bóg zapłać!
Od Wielkiego Piątku trwa Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego modlitwa nowenny dzisiaj i jutro przed Mszą św. o godz. 9.30, a w tygodniu po Mszy św. porannej lub wieczornej.

Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Jutrzejsza składka przeznaczona będzie na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

W piątek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje post.

Bóg zapłać roli Halkowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o przygotowanie świątyni powierzamy roli Mirkowej.

Trwajmy w radości Wielkanocnej.
Chrystus jest źródłem nadziei, pociechy i umocnienia.
Przyjmijcie uroczyste błogosławieństwo.

Ks. Władysław Zarębczan

Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym przeżywać będziemy Triduum Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii. Tak poukładajmy swoje obowiązki przedświąteczne, abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w rozważaniu Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Od poniedziałku Msze św. w tygodniu wieczorem o godz. 18.00.

Okazja do przyjęcia sakramentu pokuty: w poniedziałek, środę i czwartek od 17.00- 18.00.

We wtorek o godz. 16.00 – spotkanie wszystkich ministrantów i lektorów przygotowanie do Liturgii Triduum Paschalnego.

W środę od godz. 9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. przed świętami – proszę o zgłaszanie chorych w zakrystii.

WIELKI CZWARTEK – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do północy. O godz. 22.00 Adorację poprowadzi nasza młodzież – zapraszam zwłaszcza tych, którzy w ubiegłym roku przyjęli sakrament bierzmowania.

WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci Chrystusa– obowiązuje post ścisły. Adorację w Ciemnicy rozpoczniemy o godz. 7.00. Plan obrzędów Wielkiego Tygodnia jest wydrukowy w folderze wystawionym na stoliku przy wyjściu ze świątyni.
Godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia z rozpoczęciem Nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, którą będziemy przeżywali 11 kwietnia. Podczas Nowenny będziemy się modlić o oddalenie pandemii i nawrócenie świata.

Obrzędy Wielkiego Piątku rozpoczniemy nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 18.00. Następnie przejdziemy do Liturgii, na którą złożą się: Czytania Biblijne, Pasja, Odsłonięcie i Adoracja krzyża, Komunia św. i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „Bożego Grobu”. Po czym odśpiewamy Gorzkie Żale i będziemy adorować Pana Jezusa w Grobie. Porządek adoracji znajdziemy we wspomnianym już folderze. Serdecznie proszę strażaków o wartę przy Grobie Pańskim.

WIELKA SOBOTA
Całodzienna Adoracja Pana Jezusa w Grobie. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny o godzinie: 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00. W czasie poświęcenia przed ołtarzem będzie wystawiony kosz na dar dla biednych i rodzin potrzebujących. Dzieląc się „święconym” z innymi okazujemy postawę chrześcijańskiego miłosierdzia – za wszelkie dary na rzecz ubogich składam serdeczne „Bóg zapłać”.
Liturgię Wigilii Paschalnej z poświęceniem ognia, wody, paschału, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i Mszą Świętą rozpoczniemy o godz. 18.00. Przynosimy świece z osłonkami.
Rezurekcja w Wielką Niedzielę o godz. 7.00. Zapraszam mężczyzn do niesienia baldachimu, strażaków do niesienia krzyża, paschału i Figurki, zaś kobiety i młodzież do niesienia feretronów.
Program Triduum Paschalnego umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.

Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne. Na tacy i w 31 kopertach było 7536 zł . Dzięki temu udało się uregulować część kolejnej zaległości.

Bóg zapłać rolom Jakubowej i Czubinowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o przygotowanie świątyni do świat Zmartwychwstania Pańskiego powierzamy roli Halkowej.

Przeżywajmy obecny trudny czas z siłą wiary, pewnością nadziei i żarliwością miłości. Bądźmy blisko Jezusa w Ogrójcu, w Wieczerniku, na Golgocie, przy zmartwychwstaniu i przekazaniu Apostołom Ducha Świętego.

Ks. Władysław Zarębczan

 

Wszyscy mamy duchowe choroby, których sami nie możemy wyleczyć. Potrzebujemy uzdrowienia. Panu Jezusowi przedstawmy nasze rany i mówmy: “Jezu, jestem tu przed Tobą, z moimi grzechami i utrapieniami. Ty możesz mnie uwolnić. Panie uzdrów moje serce”.

Kalendarz liturgiczny:
W czwartek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten jest także przeżywany jak Dzień Świętości Życia. Na stoliku znajdują się materiały dotyczące duchowej adopcji dziecka poczętego. Adopcja duchowa jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia, jak: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki …).
Następna niedziela to Niedziela Palmowa. Uroczyste błogosławieństwo palm i procesja będzie na głównej Mszy św. o godz. 9.30.

Zachęcam wszystkich parafian, aby w stanie łaski uświęcającej przeżyli dni świętego Triduum Paschalnego.

Zapraszam do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczniemy w najbliższy czwartek, 25 marca. Będą one trwały do soboty włącznie.
W czwartek nie będzie Mszy św. rano, lecz po południu, o godz. 17.00. W czwartek, piątek i w sobotę, po Mszy św. będą głoszone nauki rekolekcyjne.
Rekolekcje to szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy w Wielkim Tygodniu.

Na stoliku za ławkami znajdują się baranki na stół wielkanocny, które można zabrać do domu. Ofiarę proszę zostawić w puszce znajdującej się obok filaru. Zebrana suma wesprze działalność Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Bóg zapłać roli Burmistrzowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy rolom Jakubowej i Czubinowej.

Ks. Władysław Zarębczan

Dzisiejszą niedzielę nazywamy „niedzielą laetare” czyli radości. Radość ta została zaznaczona różowym kolorem szat liturgicznych. Kościół wzywa do radości w połowie Wielkiego Postu, aby ci, którzy poważnie potraktowali Jego wezwanie, nie zniechęcili się w trudnym dziele przemiany serc.

Kalendarz liturgiczny:
środa – św. Patryka, biskupa, patrona Irlandii,
piątek – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Św. Józef jest patronem Kościoła i rodzin chrześcijańskich. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Wstawiennictwu św. Józefa powierzamy wszystkie osoby w naszej parafii noszące jego imię. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Stąd św. Józef jest też patronem dobrej śmierci. Z racji uroczystości w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Jeszcze raz dziękuję za ofiary złożone na cele inwestycyjne w poprzednim miesiącu. Dzięki Waszej ofiarności wypłacamy kolejne zaległości. Przypominam, że następna składka na ten cel będzie w przyszłą niedzielę, 21 marca br. Nadal liczę na Waszą wyrozumiałość i na Waszą pomoc.

Pod kierownictwem pani katechetki chcemy wznowić działalność Scholi parafialnej. Zapraszam do współpracy dzieci i młodzież. Pierwsza próba organizacyjna odbędzie się w Sali Parafialnej w piątek o godz. 15.00.

W Jordanowie trwają zapisy na ekstremalną Drogę Krzyżową m.in. do Kalwarii Zebrzydowskiej i do Ludźmierza. Uczestnicy wyruszą w drogę 26 marca po mszy świętej w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie o godz. 18. Chętni mogą się zgłosić przez stronę internetową: www.edk.org.pl

Bóg zapłać roli Folwarskowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Burmistrzowej.

Ks. Władysław Zarębczan

Przeżywamy kolejną niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Z odwagą kroczmy drogą wielkopostnego nawrócenia i trwajmy wiernie przy Chrystusie.

Zachęcam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pokutnych.

DROGA KRZYŻOWA – w piątek o godz. 16.30 i w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.

GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00

ADORACJA – w każdy czwartek o godz. 19.00

W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek – św. Jan Boży, Portugalczyk, założyciel zakonu bonifratrów, jedna z czołowych postaci religijnych XVI-wiecznej Hiszpanii, gdzie żył i pracował.
we wtorek – św. Franciszka Rzymianka, włoska mistyczka żyjąca na przełomie XIV i XV wieku.
– św. Dominika Savio, żył w XIX wieku w Turynie, odznaczał się dojrzałym życiem religijnym i nabożeństwem do Matki Najświętszej. Przeżył tylko 15 lat, jest patronem ministrantów.

Jutro Dzień Kobiet. Oprócz tradycyjnych życzeń i kwiatów pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich kobietach.Kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, Kościele i rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu przez wstawiennictwo Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem kobiety.

W sobotę ósma rocznica wyboru papieża Franciszka. Polecajmy Panu Bogu Ojca Świętego i jego służbę Kościołowi.

Bóg zapłać za ofiary złożone na Fundusz wynagradzania organisty i kościelnego. Na tacy i w kilkunastu kopertach było 7954 zł.

Jak już wiecie, w tych dniach doszło do kradzieży z włamaniem na plebanii. Toczy się postępowanie w tej sprawie. W tym trudnym czasie proszę was o modlitwę.

Bóg zapłać roli Żegleniowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Folwarskowej.

Ks. Władysław Zarębczan

Przeżywamy kolejną niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

Jak co roku w II niedzielę Wielkiego Postu pamiętamy o misjonarzach i misjonarkach, którzy w 99 krajach misyjnych głoszą Ewangelię i dają świadectwo Bogu poprzez dzieła miłości bliźniego. Modlitwą, postem, wyrzeczeniami i ofiarą wspieramy apostołów miłości.

Zachęcam do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pokutnych.

DROGA KRZYŻOWA – w piątek o godz. 16.30 i w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.

GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00

ADORACJA – w każdy czwartek o godz. 19.00

W tym tygodniu patronuje nam:
w czwartek – św. Kazimierz, królewicz z Rodu Jagiellonów, patron Polski i Litwy.

W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź każdego dnia pół godziny przed Mszą św., zaś w piątek od godz. 15.00 do 16.30.

W piątek, 5 marca, począwszy od godz. 9.00, udam się z posługą sakramentalną do chorych.
W pierwszą sobotę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych. O przewodniczenie modlitwie różańcowej o godz. 16.30 proszę Różę św. Faustyny Kowalskiej.

Bóg zapłać roli Swałtkowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Żegleniowej.

Ks. Władysław Zarębczan

W Wielkim Poście postarajmy się znaleźć czas na zakorzenione w polskiej tradycji i pobożności nabożeństwa wielkopostne, które są wyrazem naszej woli przemiany serca w tym szczególnym okresie. Bierzmy udział w drodze krzyżowej, Gorzkich Żalach, adoracji Najświętszego Sakramentu, a także w rekolekcjach parafialnych.
Ci, którzy nie mogą być obecni w kościele, mogą skorzystać z transmisji mszy św. i nabożeństw w środkach społecznego przekazu oraz w mediach społecznościowych.
Ważnym wyrazem naszego zaangażowania wielkopostnego są uczynki miłosierdzia. Bez nich nawrócenie naszego serca i sens Wielkiego Postu nie byłby pełny. Pamietajmy w sposób szczególny o chorych i samotnych, wyciągając do nich pomocną dłoń.

DROGA KRZYŻOWA – w piątek o godz. 16.30 i w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.

GORZKIE ŻALE – w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00.

ADORACJA – w każdy czwartek o godz. 19.00.

Obowiązek spowiedzi i Komunii Świętej związany z przykazaniem kościelnym można wypełnić od Środy Popielcowej do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (w tym roku 30 maja).

Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek – święto Katedry św. Piotra, apostoła,
wtorek – św. Polikarpa, biskupa i męczennika, ucznia św. Jana apostoła.

W związku ze zmianą systemu wynagradzania pana organisty i pana kościelnego, decyzją Rady Parafialnej powołujemy specjalny Fundusz dla nich, z którego wypłacane będzie ich comiesięczne wynagrodzenie. Proponujemy by środki na ten cel były zbierane przynajmniej przez dwie niedziele w roku. Pierwsza tego rodzaju składka będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę, 28 lutego.

Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne. Na tacy i w 38 kopertach było 8733 zł i 50 gr. Dzięki temu udało się uregulować część kolejnej zaległości.

Bóg zapłać roli Gwiżdżowej za dbałość o porządek w naszej świątyni i za ofiary złożone na Kościół. W tym tygodniu troskę o czystość kościoła powierzamy roli Swałtkowej.

Wszystkim modlącym się w naszym kościele
życzę owocnego przeżycia Wielkiego Postu.
Pamiętajmy o słowach papieża Franciszka:
„Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości”.

Ks. Władysław Zarębczan

Parafia Rzymskokatolicka św. Faustyny Kowalskiej w Naprawie