Duszpasterz

DUSZPASTERZ

ks. Władysław Zarębczan, proboszcz

Ks. Władysław Marian Zarębczan

Duszpasterz, wykładowca, dziennikarz, publicysta, dr filozofii (1989), dr teologii (1997), dr hab. nauk filozoficznych (2004), kapelan Jego Świątobliwości (2009); ur. 16 maja 1957 w Nowym Targu.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 w Castel Sant’Elia (Włochy). Po studiach doktoranckich na Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie (1985-1989) uzyskał stopień doktora filozofii w roku 1989. W latach 1993-1997 studiował na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza „Angelicum” w Rzymie, gdzie obronił drugi doktorat z zakresu teologii. Habilitował się na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie.

W latach 1989-2017 był wykładowcą filozofii i teologii w diecezjalnym Instytucie Kultury „Faleritanum” w Nepi, we Włoszech, który po 2005 r. został filią Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Przez 9 lat był redaktorem w sekcji polskiej Radia Watykańskiego, a następnie pracował w Głównym Komitecie Roku Świętego 2000. W latach 2001-2017 kierował archiwum
watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Po 36 latach powrócił do Polski i został inkardynowany do archidiecezji krakowskiej. W 2019 r. był administratorem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Mętkowie. Aktualnie pełni funkcję administratora parafii św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Naprawie.

Od wielu lat współpracuje z Instytutem Badań Biograficznych we Francji oraz organizuje Światowe Rekolekcje Podhalańskie, które odbywają się co roku w Rzymie i w różnych sanktuariach maryjnych Europy.

Był rzymskim korespondentem czasopism: „Hale i Dziedziny” (Zakopane), „Powściągliwość i Praca” (Warszawa), „Pro Polonia” (Lublin), „Głos Katolicki” (Paryż), „Dziennik Związkowy” (Chicago), „Kwartalnik Biograficzny Polonii” (Paryż), „Tygodnik Podhalański” (Zakopane), „Polonia” (Chicago). Nadal współpracuje z miesięcznikiem “Podhalanin” w Chicago i publikuje w “Zeszytach wiejskich” na Uniwersytecie Łódzkim.

Jest autorem licznych artykułów w prasie polskiej, polonijnej i włoskiej oraz wielu publikacji książkowych m.in. “Watykańskie zbliżenia. Wielki Jubileusz w Rzymie”, „Polacy w Watykanie”, “Ludźmierski baca”, “Poroniański baca”.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (Paryż), Stowarzyszenia „Muzeum Policji” w Kielcach, Honorowym członkiem Światowego Związku Armii Krajowej (oddział w Nowym Targu), Honorowym członkiem Związku Podhalan w Polsce i w USA. Ponadto został odznaczony Medalem Honorowym „Polonia Semper Fidelis”, Srebrnym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Nagrodą „Lutetia” przyznaną przez Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie, Medalem za szczególne zasługi dla miasta Nowy Targ, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz “Złotym krzyżem zasługi” Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Wśród licznych zainteresowań najważniejsze to: filozofia, mistyka chrześcijańska, kultura podhalańska.

ks. . Jan Fryźlewicz

ks. Jan Fryźlewicz, proboszcz

W najbliższych dniach ukaże się w tym miejscu notka z biogramem zmarłego ks. Proboszcza.

Parafia Rzymskokatolicka św. Faustyny Kowalskiej w Naprawie